شما جهت خرید می توانید محصول مورد دلخواه را انتخاب نمایید و مبلغ آن را به شماره حساب های زیر واریز نمایید و با ما تماس بگیرید. محصول مورد نظر برایتان در اسرع وقت ارسال خواهد شد. از خرید شما سپاسگزاریم.
۱- بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۷۳۳۰۳۶۶۶۶۸
– بانک ملی :۶۰۳۷۹۹۱۴۸۴۹۴۶۴۱۷
۳- بانک پارسیان: ۶۲۲۱۰۶۱۰۷۹۴۵۷۹۵۰
به نام وحید بهگونیا
از این که مجموعه ی ما را برای خرید انتخاب می کنید از شما سپاسگزاریم.